Cennik

Poniżej prezentujemy cennik najpopularniejszych usług akustycznych z naszej oferty.

Ceny dotyczą zamówienia pojedynczej usługi. W przypadku większych zamówień ceny mogą być zredukowane nawet do 1/10 poniższych wartości!

Zachęcamy do kontaktu aby otrzymać ofertę dostosowaną do konkretnego zamówienia.

500 PLN/h Konsultacje zdalne przez telefon, email lub telekonferencję. Za każdą rozpoczętą godzinę.
1 500 PLN Obliczenia akustyki pomieszczenia biurowego, szkolnego, sądowego i innego w celu spełnienia wymagań normy PN-B-02151-4.
3 000 PLN Konsultacje ustne na miejscu u klienta bez ograniczeń, bez obliczeń, bez raportu. W przypadku konsultacji zagranicznych lub krajowych w odległych lokalizacjach należy doliczyć koszty dojazdu oraz noclegu.
4 000 PLN Koszt orientacyjny pomiarów akustycznych zgodnie z normatywami. Np. pomiar izolacyjności akustycznej, hałasu, parametrów akustycznych pomieszczeń.
10 000 PLN Minimalny koszt operatu akustycznego dla akustyki pomieszczenia w skład którego wchodzi:

 

  • przygotowanie akustycznego modelu obliczeniowego w programie CATT-Acoustic,
  • dobór parametrów akustycznych dla danego wnętrza w oparciu o normatywy i/lub zalecenia literaturowe oraz ustalenia z Klientem,
  • dobór ustrojów akustycznych, ich rozmieszczenia i sposobu montażu,
  • symulacja parametrów akustycznych przygotowanego modelu,
  • zestawienie wyników w formie raportu.

Kwoty netto (VAT 23%).