Akustyka biura

Firmie zajmującej się projektowaniem i wykańczaniem wnętrz biurowych świadczyliśmy kompleksowe usługi związane z akustyką przestrzeni biur.

Dla tej realizacji dokonałem wyznaczenia chłonności akustycznej dla przestrzeni open-space zgodnie z normą PN-B-02151-4. Zgodnie z tymi wymaganiami wydano zalecenia także dla przestrzeni pomieszczeń biurowych i innych. Zalecenia te były konsultowane z architektami jak i klientem końcowym.

W ramach prac dokonano pomiarów parametrów akustycznych wnętrz w celu określenia chłonności akustycznej przykładowych wyposażeń wnętrz. Pomiarów dokonano zgodnie z normą ISO 3382-2.

Dla kilku wybranych przegród dokonano także pomiarów kontrolnych izolacyjności akustycznej przegrody pionowej od dźwięków powietrznych. Pomiary i ocenę przeprowadzono na podstawie norm PN-EN ISO 16283-1, PN-EN ISO 717-1, PN-EN ISO 02151-3.