Badania akustyczne w budynku biurowym

W ramach pracy wykonano pomiary izolacyjności akustycznej przegrody budowlanej (stropu) od dźwięków powietrznych i uderzeniowych. Jako źródeł dźwięku użyto głośnika wszechkierunkowego oraz znormalizowanego źródła dźwięków uderzeniowych (popularnie „stukacz”).

 

Prace miały na celu zidentyfikowanie dróg propagacji hałasu z maszynowni znajdującej się nad pomieszczeniem biurowym. Dzięki wynikom badań i doświadczeniu wskazano możliwe drogi poprawy komfortu akustycznego w pomieszczeniu biurowym.