Koncepcja akustyczna Etap 1 dla projektu modernizacji Filharmonii Krakowskiej

Bardzo miło mi poinformować, że wraz z prof. dr. hab. inż. Tadeuszem Kamisińskim, dr inż. Agatą Szeląg, dr inż. Arturem Flachem, dr inż. Adamem Pilchem, dr inż. Jarosławem Rubachą, mgr inż. Katarzyną Baruch oraz mgr inż. Krzysztofem Brawatą wydaliśmy koncepcję akustyczną do projektu architektonicznego przebudowy Filharmonii Krakowskiej.

 

Uwzględniono ochronę przeciwdźwiękową (izolacyjności akustyczne przegród), poprawę akustyki i geometrii kluczowych pomieszczeń. Oczywiście cały czas borykamy się z problemem ochrony konserwatorskiej – stajemy na głowie aby w jakiś sposób poprawić akustykę przy jednoczesnym zadowoleniu architektów i konserwatora zabytków

 

Drugi etap, z bardziej szczegółowymi wytycznymi, uzależniony jest od otrzymania finansowania na remont. A nadmienić trzeba, że dzięki tej przebudowie poprawi się komfort widzów Filharmonii jak również zaplecze ulegnie powiększeniu o kilka zacnych pomieszczeń.