Konsultacje przy laboratorium akustycznym

Mam przyjemność poinformować, że doradzałem przy wykończeniu wnętrza laboratorium akustycznego firmy Audio Analytic z Cambridge w Wielkiej Brytanii.

Zadaniem było dobranie odpowiedniej adaptacji akustycznej w celu zapewnienia możliwie najkrótszego czasu pogłosu w zakładanym budżecie. Zaproponowane rozwiązanie, spełniło wymagania klienta z naddatkiem (wynikowy czas pogłosu dla większości analizowanych częstotliwości wynosił poniżej 0,2 sekundy!). Dzięki mojej pomocy powstała praktycznie komora bezechowa z odbijającą podłogą.
Więcej informacji na stronie firmy.

English version: 

I’m pleased to inform you that I advised on finishing of the acoustic laboratory in Audio Analytic in Cambridge UK.

The goal was to choose right acoustic treatment in order to provide shortest reverberation time possible in given budget. Suggested solution meet client expectations with excess (final reverberation time for most frequencies is below 0,2 seconds). Thanks to my help virtually an anechoic chamber with reflecting floor was created.
More info on the company website.