Pomiar akustyki hotelu

Początkiem 2018 roku miałem przyjemność dokonać serii pomiarów izolacyjności od dźwięków uderzeniowych zgodnie z normą PN-EN ISO 140-7 pomiędzy pomieszczeniami nowo budowanego hotelu w Zakopanem.

 

Znormalizowany poziom uderzeniowy został określony dla kilku systemów podłóg w pomieszczeniach pokazowych. Na podstawie wyników pomiarów inwestor dokonał wyboru odpowiedniej konstrukcji.