Pomiar izolacyjności akustycznej elementu budowlanego

W ramach zlecenia zostały dokonane terenowe pomiary izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych elementu budowlanego.

 

Izolacyjność akustyczna właściwa przybliżona wg PN-EN ISO 140-5 została określona dla dwuskrzydłowych drzwi zewnętrznych, wychodzących z sali kinowej bezpośrednio na ulicę.