Pomiary akustyczne sali koncertowej

Miałem przyjemność wykonać pomiary parametrów akustycznych sali kameralnej Akademii Muzycznej w Łodzi.

Pomiarów dokonano dla pustej sali w celu uchwycenia parametrów opisujących warunki akustyczne jakie panują przed zamontowaniem tam organów.

Dokonano pomiarów m.in. czasu pogłosu czy wskaźnika transmisji mowy (STI – Speech Transmission Index).

Pomiarów dokonano zgodnie z normą ISO-3382-1.