Pomiary akustyki basenu

Miło mi poinformować, że dla Solnego Miasta w Wieliczce dokonałem pomiarów parametrów akustyki hali basenowej.
Prace polegały na przygotowaniu osprzętu, wykonaniu pomiarów i przygotowaniu raportu z odniesieniem zmierzonego czasu pogłosu do zaleceń dobrowolnej normy „pogłosowej” PN-B-02151-4:2015-06: Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań.