Pomiar akustyki sali koncertowej

W ramach tego zlecenia wykonałem pomiary akustyki wnętrza sali kameralnej Akademii Muzycznej w Łodzi po zamontowaniu w nich organów.

 

Zbadano m.in. czas pogłosu i wskaźnik transmisji mowy (STI – Speech Transmission Index) zgodnie z normą ISO 3382-1 Akustyka – Pomiar parametrów akustycznych pomieszczeń – Część 1: Pomieszczenia specjalne. 

 

Pomiary miały na celu określić wpływ montażu organów na parametry akustyczne wnętrz w połączeniu z wynikami pomiarów przed montażem instrumentów i uwzględniając zmianę wilgotności względnej powietrza.