Szkolenie z akustyki w kopalni Guido

16 listopada 2017 miałem przyjemność przeprowadzić prezentacje szkoleniową na temat akustyki wnętrz w bardzo nietypowym miejscu – Kopalni Guido.

 

Podczas konferencji przeprowadziłem pokazowe pomiary akustyki wnętrza (czasu pogłosu i STI – wskaźnika transmisji mowy). Nie wiem, czy nie były to najniżej położone pomiary akustyki w Polsce 🙂

 

Ponadto obecnym na wydarzeniu przybliżyłem zakres normy tzw. „pogłosowej” PN-B-02151-4 (Akustyka budowlana — Ochrona przed hałasem w budynkach — Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań), która według projektu warunków technicznych ma być obowiązkowa do stosowania (stan na 4.12.2017) .