Wytyczne akustyczne dla schroniska dla zwierząt w Szczecinie

Przy tej realizacji razem z dr inż. Agatą Szeląg opracowaliśmy wytyczne akustyczne do koncepcji projektu budowlanego nowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie. Prace projektowe były prowadzone przez Pracownię Architektury Opaliński (i to ona jest autorem powyższych wizualizacji).

Poza standardowym podejściem do wytycznych dla budynku i otoczenia należało przy tej inwestycji zwrócić szczególną uwagę na oddziaływanie inwestycji na otoczenie. Zaletą był fakt, że z trzech stron obiekt otoczony był lasem. Z czwartej strony znajdowała się ulica a za nią ogródki działkowe. W celu minimalizacji wpływu inwestycji na otoczenie wskazano jedną z koncepcji architektonicznych, przy których budynki pełnią funkcję ekranów akustycznych, uzupełniając je dodatkowo o odpowiednie ekrany.