Wytyczne akustyczne remontu Filharmonii Krakowskiej, Etap 2

Prace projektowe dotyczące przebudowy i rozbudowy Filharmonii Krakowskiej weszły w drugi etap.

Nasza praca (jako członka większego zespołu prof. dr inż. Tadeusza Kamisińskiego) polegała na wydaniu wytycznych dla kilku sal prób, które mają zostać wybudowane. Planowana jest w nich regulowana akustyka tak, aby różne instrumenty i artyści mogli ćwiczyć w warunkach pasujących do ich upodobań czy wymagań.