Wytyczne akustyczne rozbudowy hotelu o budynek wielofunkcyjny

Dla Best Western Premier Hotel Forum Katowice doradzaliśmy w zakresie akustyki podczas rozbudowy kompleksu o budynek wielofunkcyjny. Nowe pomieszczenia miały być dostosowane na potrzeby m.in. konferencji, a wizytówką jest sala koncertowo – konferencyjno – bankietowa znajdująca się na parterze.

Warto podkreślić, iż to sam inwestor szukał specjalisty, którego doradztwo zapewni poprawność wykonanych prac.

Wymagania były wysokie ze względu na szerokie spektrum wydarzeń jakie są planowane w największej sali. Z tego powodu we wnętrzu tym przewidziano elementy regulujące akustykę. Pomimo prostoty zaproponowanego rozwiązania wnętrze spełnia wymagania dla wszystkich planowanych przedsięwzięć. Poprawność wykonania prac została potwierdzona badaniami po zakończeniu realizacji. Zbadano parametry akustyczne wnętrza (m.in. czas pogłosu czy Wskaźnik Transmisji Mowy STI) jak również hałas.